Vyhledávání


Kontakt

ZKO Úvaly u Prahy

E-mail: zko.uvaly@volny.cz

Zápis z členské schůze ZKO Úvaly 8.10.2013

08.10.2013 00:00
Přítomni: Helena Čermáková, Pavla Kodrlová, Lucie Nováková, Iva Sedláčková, Michal Breda, Jan Sedláček, Marcel Breda, Markéta Jindrová, Aneta Schiffnederová     
Nepřítomni: Ondřej Novák, Olda Bakos
Zapsal:    Jan Sedláček


PROJEDNANÉ BODY

1) Úprava stanov ZKO
Na schůzi byly navrženy a schváleny tyto úpravy stanov:

• Členství je podmíněno absolvováním základního kurzu školičky ZKO Úvaly, případně ročním hostováním v ZKO. Podmínku může Výbor ZKO prominout na základě odborných znalostí a zkušeností uchazeče (Článek 2).

• Podmínky a cena hostování (Článek 2).

• Zrušení kategorie "děti a mládež do 18 let". Stanovy rozlišují pouze členy se psem a bez psa, kteří aktivně necvičí (Článek 4).

• Sjednocení brigádnických hodin pro členy se psem bez ohledu na věk, a to v počtu 10 hodin ročně (Článek 4),

• Stanovení podmínek usnášeníschopnosti členské schůze (článek 10).

• Návrh stanov bude rozeslán členům výboru ke komentářům a doladění. Rozešle Michal Breda.

2) Vytápění klubovny
Zjistit možnosti realizace úspornějšího vytápění klubovny namísto přímotopů. Úkolem pověřena Iva Sedláčková.

3) Registrace ZKO Úvaly u Prahy na Městském úřadu Úvaly
Uspíšit dodání veškerých podkladů a nechat ZKO registrovat na MěÚ v Úvalech. Úkolem pověřena Helena Čermáková.